FOTOĞRAF ÇEKİMİNDE YARDIMCI MALZEMELER

2009-02-14 10:11:00
FOTOĞRAF ÇEKİMİNDE YARDIMCI MALZEMELER

 

Kablo  Deklanşör

Fotoğraf çekiminde üzerinde önemle durulacak durumlarda birisi de, deklanşöre basış anında makinenin titremesidir. Genellikle, deklanşöre basış anında bu titreme olur ve bu nedenle de sonuç bozuk olur. Bu durum genellikle uzun estantanelerde (örneğin 1/2, 1/4, 1/8 gibi) bu durum daha da belirginleşir. Bu titremelere engel olmak için kablo deklanşör kullanılır. Kablo deklanşörler, çelik veya kumaş bir kablo içine yerleştirilmiş çelik bir teldir. Son yıllarda, elektronik olarak devreyi tamamlayan ve auto-focus makinalarda kullanılan tipleri de üretilmektedir. Ucundaki bir düğmeye basmakla makineye kumanda edilir. Normalda bu kablo deklanşörlerin uzunluğu 10 cm., 20 cm., 30 cm. gibi ölçülerdedir. Kablo deklanşörler hassas oldukları için, özenli  kullanım isterler.

 

 Otomatik  Deklanşör

Bir çok fotoğraf makinesinde bir poz otomatiği, yani obtüratör hareketini deklanşöre basıldığı andan 10-15 saniye geciktirme (self-timer) geciktiren geciktirme düzenleri vardır. Geciktirme düzeni olmayan fotoğraf makinesinin en önemli yardımcı malzemelerden biri  de  otomatik  deklanşördür. Otomatik deklanşörler, deklanşöre basıldığı andan 10-15 saniye sonra obtüratörü hareke geçiren bir çeşit saat düzenidir. Bu sayede fotoğraf çeken kimsenin çektiği fotoğrafta yer alması sağlanmış olmaktadır. Elektronik ya da mekanik olarak yapılırlar

 

Kabza

Bir çok fotoğraf makinesini daha rahat bir şekilde kullanmak için değişik tipte kabzalar vardır. Özellikle fotoğraf makinelerinin önüne takılan uzun odaklı objektifler, kullanımda rahatsızlıklar yarattığı için bu kabzalar kullanılır. Bir tabanca kabzası görünümünde olan bu kabzalar genellikle, tetik yerine deklanşör düğmesi taşırlar. Böylece deklaşman işlemi daha kolaylaşmış olur. 

 

Ayak  (Tripod,  Monopod)

Günümüzde, özellikle küçük boy fotoğraf makinelerinde çabukluk söz konusu olunca taşıyıcı bir ayaktan söz etmek gereksiz olur. Ancak, özen isteyen durumlarda, az ışıkta çok yakından ya da çok uzakta bulunan bir konunun fotoğrafı çekilmek  istendiği ya da mimari çekimlerde, fotoğraf makinesi yeterli bir süre için yani obtüratörün açık kaldığı sürece durağan kalması gerektiği zamanlar da taşıyıcı ayaklara ihtiyaç olacaktır.

  

Bu taşıyıcı ayaklar için en belirgin örnek, üç ayaklı (Tripod) olanıdır. Piyasada küçülüp fotoğraf çantasına girecek kadar küçültülenler ile stüdyolarda kullanılan ağır olanlarına da rastlanır. Taşıyıcı ayaklar genellikle büyük boy profesyonel fotoğraf makinelerinde kullanılır. Profesyonel çekimlerde (mimarlık, portre) bu ayakların görevi fotoğraf makinesini sarsmadan çekimin tamamlanmasını ve fotoğrafçının fotoğraf karesini kontrol etmesini sağlamaktır. İyi bir ayak ağır ve sabit olmalı, rüzgar ve etraftaki sarsıntılardan etkilenmemelidir.

 

Ayrıca istenilen yüksekliği verebilmeli ve fotoğraf makinesinin her tarafa hareketini sağlayacak bir başlık mekanizmasına sahip olmalıdır. Bugün piyasada çok çeşitli fonksiyonlara sahip, fotoğrafçını isteklerine  cevap verecek  ayaklar vardır.

 

Çanta

Her fotoğrafçının, hem fotoğraf makinesi ve objektiflerini, hemde bütün yardımcı malzemelerini içine alabilecek büyük, rahat taşınabilen ve aynı zamanda, omuzda iken istenilen malzemeyi içinden rahatça alabileceği bir çantası olmalıdır. Bu çantaların en önemli özelliği, düşmelerde çanta içindeki malzemeleri koruması ve yağmurlu havalarda aynı malzemelerin yağmur suyundan korumaktır.

 

Güneşlik  (Parasoley)

İstenmeyen ışınların makineye girmesini  önlemek için, fotoğraf makine-sinin objektifi önüne takılan  kauçuk veya çelikten yapılmış bir tip konik borudur. Çok gerekli bir yardımcı olan güneşlikten özellikle güneşe karşı çekilen ters ışık fotoğraflarında yararlanılır. Güneşliklerin iç kısımlarının kesinlikle mat siyah boyalı olması gerekir. 

 

  Uzatıcı  Halkalar  (Körük, Tüp)

Özellikle, refleks makineler ile makro veya close up (yakınsak) çekimler yapılırken objektifin yapısı dolayısıyla konuya fazla yaklaşılamaz. Çünkü, netlik düzlemleri normal uzaklıktaki konuların çekileceği hesap edilerek üretilmişlerdir. Ancak, bu objektifler ile de makro ya da yakınsak çekimler yapılabilir. Gerek uzatıcı halkalar, gerekse körük yardımıyla (bunları makine gövdesi ile objektif arasına takarak) net düzlemini daha öne taşıyarak yakındaki konuların çekimleri yapılabilir. Konunun film karesi içinde ne büyüklükte yer alacağını körüğün boyu ya da halkaların boylarıyla ayarlayabiliriz.

 

Uzaktan  Kumandalı  Deklanşör

Bazı durumlarda fotoğrafçının  makinenin yanında olamayacağı durumlar söz konusu olabilir. Örneğin, vahşi hayvan ya da çok hassas yapıdaki hayvanların (kuş, ceylan gibi) çekimlerinde uzaktan kumanda deklanşör (Remote Control) kullanılır.En basit uzaktan kontrol, lastik bir boru ve bunun ucunda bir lastik balondur. Lastik balona basmakla boru içindeki hava sıkıştırılmış ve diğer uçtaki deklanşörün çalıştırılmasını sağlar. Bu şekilde, uzak bölgelerden deklanşörü harekete geçirme şansını fotoğrafçı elde etmiş olur

Yazının Tamamı: http://www.yvik.org.tr/index.asp?pg=kh&newID=1314

1175
0
0
Yorum Yaz