YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN VOLEYBOL

2007-05-31 21:08:00

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN VOLEYBOL

1.    Antrenman Öncesi

Antrenman alıştırmalarına başlamadan önce antrenör şunları dikkatlice kontrol etmelidir :

Oyuncuların bulunduğu alanı gözden geçirmek.

Tıbbi sınamalarla her oyuncunun sağlığını kontrol etmek.

Her oyuncunun fiziksel performansını değerlendirmek.

Oyuncuların iyi insan ilişkileri kurma konusundaki psikolojik davranış ve karakteristiklerini gözden geçirmek.

Bireysel temel oyun becerilerine yönelik teknik seviyeleri bilmek.

Bu verilere dayanarak, daha sonra antrenör oyuncular için şu kalemleri hazırlamalıdır :

Yeni başlayanlar için geliştirme programları.

Antrenman ve uygulamalar için tesis ve teçhizat (salon, file, top vs.)

Kitap, film, video kaset, ter forması gibi antrenman malzemeleri.

Oyuncuların seviyelerine göre antrenman grupları.

Daha hızlı gelişim için her gruba göre antrenman aletleri.

Mali kaynaklar.

Oyuncular için forma, şort, eşofman, ayakkabı vs.

2.  Başlangıç için Antrenman Yöntemleri

     Temel Voleybol Oyun Şekiller

a)   Bireysel oyun becerileri için hazırlık antrenmanı

      Topla yakınlaşma, top tutma antrenmanı, ve yeni başlayanlar için hareketli oyunlar

      Fiziksel hazırlık ve kondisyon.

b)    İlk oyun becerilerine giriş.

      Manşet ve temel duruş.

      Parmak pas.

      Tek kol manşet ve alttan servise

      Voleybola giriş oyunları ve ilk oyun becerileri.

c)    Oyun kurma ve smaça giriş.

      Oyun kurma.

               Smaç

               İleri servis teknikleri.

               Smaçlı oyunlara giriş.

d)    Blok, servis karşılama, ve savunmayı geliştiren oyunlara giriş.

      Hücum karşılama.

      Servis karşılama.

      Blok.

      Tüm defansif alıştırmaları içeren oyunlara giriş.

Tablo 9.1 voleybola yeni başlayanlar için bir antrenman programı örneğidir. Yeni başlayan yetişkinler içinde aynı program uygulanır.

Tablo 9.1 : Yeni başlayanlar için Voleybol Antrenman Programı ( 6 aylık )

Hafta

Konu ve Antrenman İçeriği

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

 

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

Tek oyuncunun topla oynaması

Eşli top oyunları

Tek oyuncunun manşet ve tek kolla top taşıma çalışması

Değişik yönlere hareket ederek manşet ve arka oyuncular için temel duruş pozisyonu

Alttan servis ve karşılanması

Alttan servisin kullanıldığı yakalama, fırlatma, ve paslaşma oyunları

Öğretilen oyun şekillerini kullanarak 2-2, 3-3, yada 4-4 mini voleybol oyunları

Parmak pas için yakalama, atma ve top tutma

Değişik yönlere hareket ederek parmak pas

Parmak pas oyunları ( koşarak, yan adımla )

Geri sahadan fileye oyun kurma

Fileye yakın oyun kurma ( pasör çalışması )

İki üç oyuncu ile pas ve oyun kurma çalışmaları

Smaç çalışması ( kol hareketi koşu ve sıçrama )

Smaç çalışması ( sıçrama ve itme, alçak filede hızlı hücum. Pas oyun kurma ve smaç çalışmaları )

Smaç çalışması ( yüksek pasa smaç, smaç yönünün değiştirilmesi )

Değişik yönlere hareket ederek smaç karşılama

Söylenen bölgede smaç karşılama

İki üç oyuncuyla smaç karşılama, defans pozisyonunun anlatılması

Servis karşılama, oyun kurma ve smacı içeren komplex çalışmalar

Alttan servis, servis karşılama, oyun kurma ve smaç kullanarak 4-4 ( 6 x 4.5m saha ) oyunlar

    

 Çalışma : Haftada iki gün, günde iki saat.

                Toplam çalışma süresi : 88 saat / 6 ay

3.    Yeni Başlayanlar için Bu Tip Yöntemlerin Kullanılmasının Sebepleri

Küçük bir çocuğa bir top fırlatıldığında, toptan kaçar. Çocuklar fırlatılan toplardan korkarlar. Antrenör ilk olarak bu korkuyu yenmelidir.

Yeni başlayanların bir çoğu ilk aşamada bile milli oyuncular gibi voleybol oynamak isterler, uzun temel teknik antrenmanlarını sevmezler. İyi bir antrenör yeni başlayan bu insanlara genellikle temel voleybol tekniklerini öğreten ilk oyun şekillerini empoze edecektir. Voleybolda en azından iki şeye ihtiyaç duyarız:

a.    Karşı sahaya hatasız ve doğru şekilde servis atmak.

b.    Gelen servisi karşı sahaya göndermek.

Bu iki unsur olmadan hiç kimse voleybol oynayamaz ve sevemez.

Voleybolda top tutulamaz ve atılamaz ve parmak pas yeni başlayanların daha önce hiç tecrübe etmedikleri çok zor bir harekettir. Oyuncular voleybolla tanıştıklarında, ilk adım olarak, manşet ve tek kolla manşet ( tek kolla manşetin bir varyasyonu olarak alttan servis ) ile birlikte “yakalama ve atma” ve “top tutma” oyunları öğretilmelidir.Bu yöntem voleybol öğrenmeyi kolaylaştırır.

Bir çok basit oyun ve az sayıda oyuncuyla ( mesela 2-2, 3-3, 4-4 ) oynanan küçük saha oyunları maç havasında oynanmalıdır.

4.    Yeni Başlayanlar İçin Antrenman

Yeni başlayan bir grubu antrene ederken şunlar göz önünde bulundurulmalıdır:

¨         Günlük çalışmada becerileri, fiziksel performansları, ve psikolojik davranışları geliştirmeye yönelik sistematik ve uygun antrenman metod ve yöntemleri oluşturmak.

¨         Temel fiziksel kabiliyetleri geliştirip kötü alışkanlıklardan kurtulmak için diğer top oyunları gibi değişik spor aktiviteleri kullanmak.

¨         Çalışmalar on tekrardan az olmalıdır. 60 dakikalık çalışmadan sonra 10 -15 dakika ara verilmelidir.

¨         Negatif etkilerinden korunmak için 12 yaş altındaki çocuklara ağırlık çalışması yaptırılmamalıdır.

¨         Her sporcuya günlük çalışmadan önce ısınma ve hazırlık çalışmaları yaptırılmalıdır.

¨         Daha iyi anlaşılması için her oyun tekniği üzerinde yeterli teorik açıklama yapılmalıdır.

¨         Uygun bir ortam oluşturup antrenmana ilgi yükseltilmelidir. Yeni başlayanlar için cesaretlendirme ve övgü motivasyon açısından çok önemlidir.

¨         Sosyal karakteristiği ve lider- takipçi ilişkilerini geliştirmek için her oyuncuya görev ve sorumluluklar verilmelidir.

¨         Oyuncuları maç yada antrenman esnasında ağır psikolojik stres yada baskıya maruz bırakmamak.

¨         Maç ve çalışmalarda güven vermek için sporcuların sağlık ve psikolojik durumlarını takip edin.

¨         Oyun ortamına girme konusunda sporculara eşit şans tanıyın. Oturup seyrederek gelişme sağlayamazsınız

¨         Sadece zafer istemeyin, çalışma sırasında ki efor maç sonuçlarından daha önemlidir.

 

6421
0
0
Yorum Yaz